Спортен клуб на глухите – Борба

Спортен клуб на глухите – Борба

Адрес:

град София
бул. Васил Левски 75
тел. за връзка: 02/93200723

Спортове:

  • Борба класически стил
  • Борба свободен стил